W celu optymalizacji treści ta strona używa cookies.

Oprogramowanie systemowe MSP.Net do rejestracji i monitoringu
  • Oprogramowanie systemowe MSP.Net do rejestracji i monitoringu

Oprogramowanie systemowe MSP.Net do rejestracji i monitoringu parametrów procesu

9832307
Ilość
Zapytanie o cenę: info@hornik.eu.com

System monitoringu parametrów temperatury i wilgotności charakteryzuje się następującymi parametrami: • Strukturą „open” umożliwiającą rozbudowę systemu o dodatkowe punkty pomiarowe • Wizualizacją parametrów pomiarowych • Zbiera dane i archiwizuje je w odstępach 5 minutowych • Zbierane dane chwilowe są dostępne na ekranie monitora w sposób ciągły • Użytkownik ma możliwość ustawiania minimalnych oraz maksymalnych wartości dopuszczalnych indywidualnie dla każdego pomiaru • Posiada moduł dwustopniowego alarmowania (optyczny i dźwiękowy) • Posiada odpowiednią bezwładność reagowania alarmem na chwilowe przekroczenie. • Zapewnia dostęp do danych zarchiwizowanych w postaci wykresów i tabel w sposób elektroniczny. • Funkcja zabezpieczenia danych przed ich utratą poprzez wykonywanie kopii bezpieczeństwa. • Zachowuje przynajmniej 14 ostatnich zarchiwizowanych kopii bezpieczeństwa • Funkcja powiadamiania drogą sms lub e-mail • Funkcja eksportu danych w postaci arkusza kalkulacyjnego, przedstawienie wyników w postaci graficznej, wydruk danych • Funkcja przydzielania praw dla poszczególnych użytkowników • Czujniki pomiarowa wyposażone w pamięć wewnętrzną • Oprogramowanie jest dostarczane w polskiej wersji językowej • Czytelny i intuicyjny ekran główny systemu zawiera następujące informacje: - rozkład pomieszczeń odzwierciedlający stan rzeczywisty wraz z rozmieszczeniem czujników pomiarowych - stan parametrów pracy monitorowanego urządzenia ( w zależności od zadanych parametrów pracy) - jednostkę pomiaru monitorowanych wartości - wartość aktualnego pomiaru - istnieje możliwość dodania istotnych informacji o urządzeniach (np. datę kolejnego przeglądu, numer seryjny, rodzaj prowadzonych badań) • Oprogramowanie zgodnie z FDA CFR part.11 • Opcjonalnie pełna kwalifikacjia IQ, OQ, PQ • System realizowany w wersji przewodowej i bezprzewodowej Oferta skierowana tylko do firm.