W celu optymalizacji treści ta strona używa cookies.

Walidacja autoklawu pomiar temperatury i ciśnienia 6 punktów zeszyt walidacyjny

9000052
Ilość
Zapytanie o cenę: info@hornik.eu.com

Kontrola jakości procesów sterylizacji realizowana poprzez pomiar rozkładu temperatury oraz ciśnienia w komorze sterylizacyjnej zgodnie z PN-EN 285 i PN-EN 554. Pomiaru dokonujemy przy trzech różnych (określonych przez użytkownika) załadunkach w sześciu punktach komory (dot. autoklawów o pojemności do 50 litrów). Dokumentacja zawiera opracowane wyniki pomiarów w formie pozwalającej na ich analizę porównawczą zgodnie z wymaganiami norm oraz zalecenia działań korygujących w przypadku wystąpienia niezgodności. Zakres pomiaru temperatury: -40°C .. +140°C Zakres pomiaru ciśnienia: 0 .. 5 bar Przeprowadzenie pomiaru: do 8h Opracowanie dokumentacji: do 2h Oferta skierowana tylko do firm.