Sorry - this product is no longer available

Zasilacz do komór do elektroforezy EV245 0…400 V 0…500 mA 0…50 W

Indeks: 9011462
€487,62 bez VAT
  • subtitles Opis produktu
    Zasilacze firmy CONSORT pozwalają na zaprogramowanie w pamięci do 9 dowolnych programów (każdy składający się maksymalnie z 9 etapów) zawierających podstawowe i często wykorzystywane parametry pracy dla prowadzonych procesów elektroforetycznych. W obrębie programu ukończenie danego etapu automatycznie powoduje wywołanie następnego, co umożliwia korzystanie z procesów wieloetapowych wymaganych dla specjalnych technik elektroforetycznych. Oprogramowanie pozwala również na zaprogramowanie liniowego gradientu wzrostu napięcia dla danego etapu pod warunkiem nie osiągnięcia granicznych wartości natężenia prądu lub mocy. Parametry pracy dla danego etapu mogą być zmieniane podczas pracy zasilacza bez konieczności przerywania rozdziału. Zasilacz umożliwia rejestrowanie w pamięci danych dla prowadzonej elektroforezy, które mogą być następnie przesyłane do dowolnego komputera poprzez złącze szeregowe RS232 z wykorzystaniem opcjonalnego programu sterującego. Urządzenie zostało również wyposażone w alarmy informujące o wykryciu niepożądanego upływu prądu (tzw. przebicia), zwarcia, małego oporu czynnego komory elektroforetycznej i przeciążenia, które powodują uruchomienie sygnału dźwiękowego oraz odłączenie napięcia od zacisków wyjściowych. Wprowadzanie danych jest dokonywane za pomocą prostej w obsłudze, wodoszczelnej klawiatury, zaś informacje wyświetlane są na czytelnym wyświetlaczu LCD. NAPIĘCIE: 0...400 V NATĘŻENIE: 0...500 mA MOC: 0...50 W ZEGAR: 0...99:59 h WOLTOGODZINY: 0...99.99 kVh WYŚWIETLACZ: LCD ROZDZIELCZOŚĆ: 1 V, 1 mA, 1 W PROGRAMY UŻYTKOWNIKA: 9 WYJŚCIA (równoległe):3 (gniazdo 4mm) MIN. OPORNOŚĆ OBCIĄŻENIA: 30 Ω DETEKCJA BRAKU OBCIĄŻENIA: programowalna, wł./wył. DETEKCJA UPŁYWU PRĄDU: tak DETEKCJA PRZECIĄŻENIA: tak STEROWANIE PRZEZ KOMPUTER: tak REJESTRACJA DANYCH: 3600 wartości RS232: 9600 b/s TEMPERATURA OTOCZENIA: 0...40°C WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA: 0...95% - unikać warunków sprzyjających kondensacji pary wodnej ZASILANIE: 210-250 VAC, 50/60 Hz WYMIARY ZEWNĘTRZNE: 24x20x13 cm WAGA: 3 kg
  • label Znaczniki produktu